Witamy na stronie Instytutu Wyższych Studiów Teologicznych!

Instytut został erygowany przez Stolicę Apostolską 8 września 2022 roku i równocześnie afiliowany do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Szczególnym zadaniem Instytutu afiliowanego jest troska o naukową formację teologiczną tych, którzy są na drodze do kapłaństwa oraz tych, którzy przygotowują się do pełnienia specjalnych obowiązków kościelnych.

(Instrukcja o afiliacji, art. 29)

Oprócz formacji intelektualnej kandydatów do kapłaństwa Instytut stawie sobie za cel kształcenie wszystkich pragnących włączyć się czynnie w szerzenie Ewangelii zgodnie z doktryną katolicką oraz w podejmowanie różnych posług we wspólnocie Kościoła.

(Statut Instytutu, 2)

Władze Instytutu

Moderator:
bp Jan Wątroba

Dyrektor:
ks. dr Sławomir Jeziorski

Rada Instytutu:
Ks. dr Sławomir Jeziorski
Ks. dr hab. Adam Kubiś, prof. KUL
Ks. dr Lucjan Dyka

Dane Instytutu

Instytut Wyższych Studiów Teologicznych
ul. Witolda 11a
35-302 Rzeszów

Numer konta bankowego:
37 1240 1792 1111 0011 2635 7656

NIP
813-388-98-44

REGON
523859430