Wszyscy jesteśmy w drodze...

Codziennie wybory sprawiają,
że robimy kolejny krok…

Nieraz, w zatłoczonym świecie idziemy tak jak wszyscy i tam gdzie wszyscy…

Dokąd prowadzą nas koleje życia?

Jak kształtować swoją drogę?

Gdzie leży granica
miedzy okolicznościami życia,
a osobistą odpowiedzialnością?

Co jest dobre a co złe i dlaczego?

JAK DOBRZE WYBIERAĆ?

Zapraszamy na krótki kurs teologii praktycznej:

3×3: Jak dobrze wybierać?

– 3 spotkania x 3 wykłady (45-minutowe)
– wieczorne godziny zajęć (18.30-20.00 i 20.15-21.00)
– krótki czas realizacji – to tylko 2 tygodnie!
– certyfikat ukończenia kursu

Z zajęć dowiesz się m.in.

  • Co to jest moralność?
  • Jak współcześnie rozumie się dobro i zło?
  • Czy chrześcijanie powinni oceniać?
  • Co to jest sumienie?
  • Czy należy słuchać sumienia?
  • Jak kształtować sumienie?
  • Kiedy decyzja ma wartość moralną?
  • Czy emocje mają wpływ na
  • Co to jest grzech, cnota i wada?
  • Czy podział na grzechy ciężkie i lekkie jest aktualny?

Te i wiele innych ważnych, praktycznych tematów…

Informacje szczegółowe:

Wykładowca: ks. dr Mateusz Rachwalski
Data: 7-14-21 marca 2024
Godzina 18.30-21:00
Cena: 70 PLN
Miejsce: Instytut Teologiczno Pastoralny
ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
Więcej informacji: tel. 880 913 812

Przedłużamy termin zapisów!

5 marca 2024 r.