Ciało ludzkie i jedność miłości, na którą jest ono zdolne, stanowią wielką tajemnicę…

Miłość człowieka i kobiety ma w sobie coś z przestrzeni nieograniczonej, czegoś jakby wiecznego…

Miłość ma charakter nie tylko uczuciowy, lecz przede wszystkim jest oddaniem się, które prowadzi do pełni życia..

Seksualność człowieka nie jest wyłącznie naturalnym instynktem, ale ma głębsze źródło w miłości Bożej, która jest darem, jakiego udziela się między mężczyzną a kobietą…

Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę, aby stawali się dla siebie darem, aby kochali się bezinteresownie, aby pragnęli nawzajem dla siebie dobra…

Miłość, która nie umie się wyrazić w gestach daru, w ofiarowaniu samego siebie, nie jest prawdziwą miłością…

„Teologia ciała” JANA PAWŁA II

Teologia ciała Jana Pawła II to fascynująca nauka, która odkrywa piękno i głębię ludzkiego ciała oraz jego znaczenie w planie Bożym. Poprzez nią możemy lepiej zrozumieć naszą godność, powołanie i relacje z Bogiem oraz innymi ludźmi. To także inspirująca droga do odkrywania prawdy o miłości, płciowości i małżeństwie, prowadząca do pełniejszego doświadczenia życia w zgodzie z boskim planem. Zagłębiając się w teologię ciała, otwieramy się na bogactwo duchowego wymiaru naszej egzystencji i poznajemy, jak realizować naszą ludzką naturę w świetle Bożej miłości i mądrości.

Zapraszamy na krótki kurs teologii praktycznej:

3×3: „Teologia ciała” Jana Pawła II

– 3 spotkania x 3 wykłady (45-minutowe)
– wieczorne godziny zajęć (18.30-20.00 i 20.15-21.00)
– krótki czas realizacji – to tylko 2 tygodnie!
– certyfikat ukończenia kursu

Z zajęć dowiesz się m.in.

  • Jak rozumieć godność ciała ludzkiego?
  • Jakie są cele i znaczenie ludzkiej seksualności?
  • Jak teologia ciała postrzega miłość w kontekście relacji między mężczyzną a kobietą?

  • Co Jan Paweł II mówił o miłości, seksualności i cielesności człowieka?
  • Jak ludzka seksualność wpisuje się w Boży plan dla człowieka?

  • Jakie są główne zagrożenia dla godności ludzkiego ciała?
  • Jakie są znaczenie i cele cielesnych gestów miłości, takich jak pocałunek czy objęcie?
  • Interpretacja wstydu oraz zjawisko jego braku.
  • W jaki sposób teologia ciała może pomóc w lepszym zrozumieniu Bożego miłosierdzia i Jego planu zbawienia dla ludzkości?

Te i wiele innych ważnych, praktycznych tematów w najnowszym kursie 3×3!

Wykładowca: ks. dr Przemysław Drąg
Data: 14-21-28 maja 2024
Godzina 18.30-21:00
Cena: 70 PLN
Miejsce: Instytut Teologiczno Pastoralny
ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
Więcej informacji: tel. 880 913 812

Przedłużamy termin zapisów:

10 maja 2024

12 maja 2024