Nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa.

(Hieronim, Komentarz do Księgi Izajasza)
 • A gdyby tak czytać Pismo Święte w języku greckim, w którym do nas dotarło?
 • Gdyby można było poznać język świętego Pawła i ewangelistów? Wejść w jakiś sposób w ich mowę?
 • Gdyby można poznać świat Biblii?

Wakacyjny intensywny kurs biblijnego języka greckiego jest teraz dostępny dla każdego!

Zapraszamy do wielkiej przygody poznawania języka greckiego.

Ten kurs może pomóc w opanowaniu podstawowych wiadomości z gramatyki i słownictwa greki biblijnej.

W ciągu dwóch tygodni studenci będą mogli zdobyć wiedzę, która obejmuje roczny kurs greki na studiach magisterskich z teologii.

Kadra dydaktyczna

Lektorat języka greckiego poprowadzi Magdalena Małgorzata Jóźwiak – dr nauk humanistycznych (filologia klasyczna) UWr., dr teologii (teologia biblijna) PWT we Wrocławiu. Adiunkt w Katedrze Patrologii Greckiej i Łacińskiej Instytutu Nauk Teologicznych KUL.

Jej badania naukowe skupiają się na pograniczu biblistyki i patrologii ze szczególnym uwzględnieniem komentarzy biblijnych św. Hieronima. Tłumaczka tekstów patrystycznych, autorka kilku monografii oraz kilkunastu artykułów naukowych. Z ostatnich prac należy wyliczyć: „Pieśni o Słudze Pańskim” w interpretacji św. Hieronima ze Strydonu (2022), Serafiny w egzegezie biblijnej św. Hieronima ze Strydonu, („Vox Patrum” 88 (2023), 113-131), A lion in the biblical exegesis of St Jerome of Stridon on the example of „Commentary on the Book of Amos” („Studia Patristica” 131, 313-325).

Przynależy do Sekcji Patrystycznej przy Komisji ds. Nauki Katolickiej KEP oraz jest członkiem Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

Zajęcia z archeologii i geografii biblijnej porowadzi ks. dr hab. Adam Kubiś, prof. KUL.

Po studiach filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie i święceniach kapłańskich (2001), pracował jako wikariusz i katecheta w parafii w Brzostku (2001-2002) oraz studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (2002-2006), gdzie uzyskał licencjat, oraz we Francuskiej Szkole Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie (2006-2010), gdzie obronił doktorat. W latach 2010-2012 pracował jako duszpasterz w diecezji Graz-Seckau w Austrii. Od 2012 r. pracuje na KUL-u, gdzie w 2019 r. uzyskał habilitację, a w 2021 r. został mianowany profesorem KUL.

Jest wiceprezesem stowarzyszenia „Verbum Sacrum”, redaktorem naczelnym kwartalnika teologicznego „Verbum Vitae”, redaktorem naukowym Biblii Lubelskiej, kierownikiem naukowym projektu polskiej bazy teologicznej „Theo-logos”, redaktorem naczelnym serii „Lublin Theological Studies”, dyrektorem Akademii Biblijnej Diecezji Rzeszowskiej oraz założycielem i moderatorem Szkoły DABAR. Od 25 czerwca 2022 r. pełni obowiązki rektora seminarium. Wykaz i teksty publikacji naukowych można znaleźć tutaj: Academia.

Szczegóły kursu:

 • Zajęcia prowadzi dr Magdalena M. Jóźwiak (KUL Lublin)
 • Poziom podstawowy lub zaawansowany
 • Kurs obejmuje lektorat greki (15h lub 30h) oraz wprowadzenie do archeologii i geografii biblijnej (5h lub 10h)
 • Miejsce: Rzeszów, ul. Witolda 11a
 • Cena kursu z zakwaterowaniem obejmuje: wykłady, zamieszkanie pokojach 2-3 osobowych, pełne wyżywienie, bufet
 • W opcji bez zakwaterowania istnieje możliwość wykupienia samych posiłków (śniadanie 15 PLN, obiad 30 PLN, kolacja 15 PLN)
 • Dla chętnych możliwość zdawania egzaminu i certyfikat uwzględniający punkty ECTS, które pozwalają uwzględnić osiągnięcia kursu na poczet lektoratu greki realizowanego w trakcie studiów magisterskich
 • Istnieje możliwość uczestnictwa w kursie bez zakwaterowania (same zajęcia dydaktyczne)
Opcje kursu
Kod kursuDataOpis kursuFormaCena
WGB-2A+Z29.07-10.08.20242 tygodnie – poziom podstawowy (30h+10h)Z zakwaterowaniem2300 PLN
WGB-2A-Z29.07-10.08.20242 tygodnie – poziom podstawowy (30h+10h)Bez zakwaterowania500 PLN
WGB-2B+Z29.07-10.08.20242 tygodnie – poziom zaawansowany (30h+10h)Z zakwaterowaniem2300 PLN
WGB-2B-Z29.07-10.08.20242 tygodnie – poziom zaawansowany (30h+10h)Bez zakwaterowania500 PLN
WGB-1A+Z29.07-2.08.20241 tydzień – poziom podstawowy (15h+5h)Z zakwaterowaniem1200 PLN
WGB-1A-Z29.07-2.08.20241 tydzień – poziom podstawowy (15h+5h)Bez zakwaterowania300 PLN
WGB-1B+Z29.07-2.08.20241 tydzień – poziom zaawansowany (15h+5h)Z zakwaterowaniem1200 PLN
WGB-1B-Z29.07-2.08.20241 tydzień – poziom zaawansowany (15h+5h)Bez zakwaterowania300 PLN