Dziełu katechizacji Kościół zawsze poświęcał wiele wysiłków, jako jednemu ze swych najważniejszych zadań, gdyż Zmartwychwstały Chrystus, przed powrotem do Ojca, dał Apostołom ostatnie polecenie, aby czynili uczniów ze wszystkich narodów i nauczali je zachowywać wszystko, cokolwiek im przykazał1. Apostołom powierzył także obowiązek i władzę głoszenia ludziom tego, co sami o Słowie Życia usłyszeli i własnymi oczyma ujrzeli, na co patrzyli i czego własnymi rękami dotykali

(św. Jan Paweł II, Catechesi tradendae 1)

Katechizacja uczestniczy w dziele ewangelizacji wedle swojej własnej natury, by wiara mogła być wspierana przez stałe dojrzewanie i wyrażać się poprzez taki styl życia, jaki winien cechować uczniów Chrystusa.

(Nowe dyrektorium o katechizacji, 1)

Podyplomowe studia teologiczno-katechetyczna są propozycją kształcenia dla nauczycieli, którzy w swojej pracy pragną dzielić się także wiarą i uzyskać uprawnienia do nauczania religii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Studia trwają 4 semestry. Zjazdy odbywają się w soboty, w godzinach 9.00-16.30. Ponadto przewidziane są też spotkania online w piątki w godzinach 17.30-20.30.

Więcej informacji na temat studiów można znaleźć na stronie: www.studiapodyplomowe.upjp2.edu.pl

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:

  • formularz rekrutacyjny wraz z podaniem o przyjęcie na studia, pobranym z konta kandydata w systemie IRK;
  • dyplom ukończenia studiów, celem dokonania jego kopii do akt, albo uwierzytelniona notarialnie kopia dyplomu;
  • dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do nauczania dowolnego przedmiotu w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (o ile nie ma takiej informacji na dyplomie/suplemencie);
  • list polecający od duszpasterza.

Rekrutacja:
31.05.2024, godz. 09:00 – 10.09.2024, godz. 20:00

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych:
11.09.2023 08:00

Składanie dokumentów:
12 – 14.09.2024 09:00 – 13:00