Wiele razy w życiu marnujemy czas, pytając siebie: «Kim jestem?» Możesz zadawać sobie pytanie, kim jesteś, i spędzić całe życie, szukając tego, kim jesteś. Ale zadaj sobie pytanie: «Dla kogo jestem?». Jesteś niewątpliwie dla Boga. Ale On chciał, abyś był także dla innych, i wyposażył cię w wiele cech, skłonności, darów i charyzmatów, które nie są dla ciebie, ale dla innych.

(Franciszek, Christus vivit 286)

Każde powołanie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. Każdy z nas, kapłanów, doświadcza tego bardzo wyraźnie w całym swoim życiu. Wobec wielkości tego daru czujemy, jak bardzo do niego nie dorastamy. Powołanie jest tajemnicą Bożego wybrania

(Jan Paweł II, Dar i tajemnica)

Studia na kierunku teologia dają możliwość zdobycia wiedzy teologiczno-filozoficznej oraz umożliwiają zgłębienie zagadnień z zakresu chrześcijańskiej formacji wychowawczej. Ukazują związek życia z wiarą, uczą szacunku dla prawdy, poszanowania ludzkiej godności i kultury oraz pobudzają do ciągłego zgłębiania Objawienia Bożego zawartego w Piśmie Świętym i Tradycji.

Służą one również kształtowaniu umiejętności przekazywania prawd wiary i poszukiwania odpowiedzi na pytania wynikające ze współczesnych problemów, ludzkich uwarunkowań i kwestii podnoszonych przez współczesnego człowieka, który świadomie i odpowiedzialnie chce przeżywać swoją wiarę, stara się ją zrozumieć, bądź w ogóle jej poszukuje.

Teologia kapłańska jest jedną z trzech specjalności kierunku Teologia prowadzonego przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Studia koordynowane przez Instytut Wyższych Studiów Teologicznych są przeznaczone dla alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, którzy ukończyli rok propedeutyczny.

Informacje na temat rekrutacji do Wyższego Seminarium Duchownego,
w którym formacja rozpoczyna się od etapu propedeutycznego
dostępne są na stronie seminaryjnej pod adresem:

http://www.wsd.rzeszow.pl