III SEMESTR  

PrzedmiotDataZagadnienie szczegółoweWykładowcy
Chrzcielna dynamika życia i misji chrześcijan12.10.2024Sakrament chrztu bramą nowego życia
Kościół wspólnotą ochrzczonych
Udział chrześcijan w misji Chrystusa
ks. dr S. Jeziorski
Duchowość paschalna i chrześcijańska świętość26.10.2024Natura duchowości chrześcijańskiej
Duchowość paschalna Chrystusa i Kościoła
Świętość chrześcijańska
Wykrzywione koncepcje świętości
dr A. Rujner
Słowo Boże źródłem chrześcijańskiej modlitwy9.11.2024
(8h)
Boski dialog w Trójcy Świętej
Słowo Boże skierowane do człowieka
Zasady interpretacji Biblii w Kościele
Sposoby modlitwy Słowem Bożym
s. dr hab. J. Pudełko
Sakramenty – szczególne znaki Bożej obecności23.11.2024Sakrament pojednania a życie duchowe
Eucharystia dla Kościoła i dla świata
Kapłaństwo, małżeństwo i misja Kościoła
Sakrament namaszczenia a uzdrowienie
ks. dr S. Jeziorski
Towarzyszenie duchowe i rozeznawanie7.12.2024Rozeznawanie duchowe u Ojców Kościoła
Praktyka rozeznawania wg św. Ignacego
Zasady kierownictwa duchowego
dr hab. W. Królikowski SJ, prof. AKW
Psychologia i duchowość11.01.2025Kierownictwo duchowe czy terapia
Praca nad sobą
Kształtowanie uczuć
Komunikacja
dr P. Kwiatek OFMCap