I SEMESTR

PrzedmiotDataZagadnienie szczegółoweProwadzący
Wiara i niewiara we współczesnym świecie7.10.2023
(8h)
Wprowadzenie
Bóg ukryty? Przyczyny niewiary
Wiara w Biblii
Teologiczna refleksja o wierze
ks. dr S. Jeziorski
ks. dr hab. M. Hołda
ks. dr hab. A. Kubiś, prof. KUL
ks. dr K. Golas
Stworzyciel i Jego dzieło21.10.2023
04.11.2023
(16h)
Biblijny opis stworzenia świata i człowieka
Naukowe próby opisu istnienia świata
Stworzyciel i człowiek – boskie arcydzieło
Współczesne sposoby myślenia o człowieku
ks. dr T. Bąk
ks. dr hab. M. Twardowski, prof. UR
ks. dr hab. G. Barth, prof. KUL
prof. dr hab. A. Bobko
Jezus Chrystus – centrum wszechświata18.11.2023
09.12.2023
13.01.2024
(24h)
Starotestamentalne zapowiedzi Mesjasza
Oblicze Jezusa w ewangeliach synoptycznych i u św. Jana
Wydarzenie Chrystusa w listach św. Pawła
Historyczność Jezusa i wiarygodność zmartwychwstania
Chrystus obecny w liturgii
Teologiczna refleksja o Jezusie Chrystusie
ks. dr T. Bąk
ks. dr hab. A. Kubiś, prof. KUL
ks. dr T. Bąk
ks. dr hab. J. Mastej, prof. KUL
ks. dr S. Jeziorski
ks. dr G. Strzelczyk
Duch Święty w życiu Kościoła i świata03.02.2024
(8h)
Duch Święty w Biblii
Duch Święty w życiu Chrystusa i Kościoła
Działanie Ducha Świętego w Liturgii
Duch Święty, charyzmaty i hierarchia Kościoła
dr M. Jóźwik

II SEMESTR

PrzedmiotDataZagadnienie szczegółoweProwadzący
Kościół wspólnotą wiary24.02.2024
09.03.2024
23.03.2024
Biblijne obrazy Kościoła
Wiarygodność Kościoła
Wspólnota wiary w historii – zarys dziejów
Soborowa i posoborowa refleksja o Kościele
s. dr hab. J. Nowińska
ks. dr hab. J. Mastej, prof. KUL
o. dr hab. T. Gałuszka OP, prof. UPJPII
ks. dr hab. R. Skrzypczak
Maryja w misterium Chrystusa i Kościoła13.04.2024Biblijne korzenie kultu Matki Boga
Maryja w refleksji Kościoła
Kult Najświętszej Dziewicy w Kościele
ks. dr hab. A. Kubiś, prof. KUL
ks. dr K. Golas
ks. dr T. Bać
Pełnia życia w przyszłym świecie20.04.2024Biblijne opisy paruzji i sądu ostatecznego
Sąd, piekło, czyściec i niebo w nauce Kościoła
Niebieskie Jeruzalem i chrześcijańska nadzieja
ks. dr hab. R. Woźniak, prof. UPJPII
Liturgia miejscem uobecniania się Kościoła11.05.2024Ekonomia sakramentalna
Celebracja misterium paschalnego
Sakramenty, sakramentalia i pobożność ludowa
ks. dr S. Jeziorski
Moralność jako odpowiedź na łaskę25.05.2024Współczesne koncepcje moralności
Ludzka godność, wolność i odpowiedzialność
Sumienie i moralność ludzkiego działania
Między dobrem a złem: grzech i cnota
ks. dr W. Kućko
ks. dr M. Rachwalski

W czerwcu 2024 przewidziane są weekendowe warsztaty podsumowujące
Teologia żywa i ożywiająca,
których celem jest duchowa synteza studiowanych w ciągu roku treści.