Przedmiot realizowany w ramach kierunku: Teologia specjalizacji kapłańskiej