Kierunek studiów: Teologia dla nowej ewangelizacji

Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny


Wykładowca: ks. dr Sławomir Jeziorski

Czas: 2h

Zagadnienia:

 1. Teologia a nowa ewangelizacja
 2. Wyzwania dla współczesnej teologii
 3. Całościowy program studiów

Literatura:

 1. H.U. von Balthasar, Burzenie bastionów, WAM 2000, 5-25.
 2. J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Znak 2000.

Wykładowca: ks. dr hab. Adam Kubiś, prof. KUL

Czas: 2h

Zagadnienia:

 1. Wiara w ST: Abraham jako paradygmat wierzącego
 2. Wiara w NT: Marek (kobiety jako wzór wiary), Mateusz (wiara a sprawiedliwość), Łukasz (wiara a wspólnota), Jan (wiara jako relacja międzyosobowa), 1J (przykazanie wiary), Paweł (wiara a uczynki)

Literatura:

 1. Chrostowski, Waldemar, „Od wiary w Boga do zawierzenia Bogu. Biblijna koncepcja wiary”, Świadkowie wiary. Biblia o wierze (red. D. Dziadosz) (Analecta Biblica Lublinensia 10, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014) 11-21. Tekst: https://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/29042/edition/26865
 2. Lemański, Janusz, „Dlaczego Abraham uwierzył Bogu (Rdz 15,6)”, Verbum Vitae 5 (2004) 21-35. Tekst: https://doi.org/10.31743/vv.1350
  Lemański, Janusz, „Abraham – początek nowej wspólnoty (Rdz 12,1-4a), Verbum Vitae 6 (2004) 19-32. Tekst: https://doi.org/10.31743/vv.1364
 3. Tronina Antoni, „Wiara Abrahama w tradycji żydowskiej na tle pism Nowego Testamentu”, Veritati et Caritati 1 (2013) 15-30.  Tekst (baza Theo-logos): https://repozytorium.theo-logos.pl/xmlui/handle/123456789/3306
 4. Kubiś, Adam, „Kobiety jako model wiary w Ewangelii Markowej”, Świadkowie wiary. Biblia o wierze (red. D. Dziadosz) (Analecta Biblica Lublinensia 10, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014) 133-170. Tekst: https://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/29050/edition/26932
 5. Kubiś, Adam,  „Uboga wdowa – symbol Izraela, wzór ucznia, ikona Chrystusa”,  „Niewiastę dzielną kto znajdzie?” (Prz 31,10). Rola kobiet w biblijnej historii zbawienia (red. A. Kubiś – K. Napora) (Analecta Biblica Lublinensia 14; Lublin: Wydawnictwo KUL 2016) 287-312. Tekst: https://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/59494/edition/51585
 6. Kubiś, Adam,  „Walka o integralną wiarę chrystologiczną w Pierwszym Liście świętego Jana w kontekście historii wspólnoty Janowej”, Od wiary Abrahama do wiary Kościoła (Analecta Biblica Lublinensia 11, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014) 83-102. Tekst: https://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/29178/edition/27005
 7. Stasiak, Sławomir, „Czyny wiary a dzieła wynikające z Prawa w Corpus Paulinum„, Kogo szukasz? (J 20,15). Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Henryka Witczyka w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski – M. Kowalski) (Warszawa 2021). Tekst (baza Theo-logos): https://repozytorium.theo-logos.pl/xmlui/handle/123456789/3306
 8. Łukaszyk, Romuald, „Wiara jako osobowa odpowiedź człowieka na wezwanie Boże w ujęciu biblijnym”, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 31/2 (1984) 19-31. Tekst (baza Theo-logos): https://repozytorium.theo-logos.pl/xmlui/handle/123456789/10886

Wykładowca: ks. dr hab. Miłosz Hołda

Czas: 2h

Zagadnienia:

 1. Wiara a rozum
 2. Przyczyny niewiary współczesnego człowieka

Literatura przedmiotu:

 1. Jan Paweł II, Fides et ratio

Wykładowca: ks. dr Krzysztof Golas

Zagadnienia:

 1. Wiara w refleksji teologicznej

Literatura przedmiotu:

 1. Wiara w KKK
 2. Lumen fidei
 3. J.Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Znak 2006, 35-79.