Prezbiter diecezji rzeszowskiej; rok święceń 1992, mgr z teologii w KUL 1992 r., dr z filozofii KUL 2002, Od 1999 roku prowadzi zajęcia z filozofii w WSD Rzeszów. Od 2006 adiunkt w Politechnice Rzeszowskiej, Wydział Zarządzania, Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych. Bada funkcje analogii w filozofii. Interesuje się głównie wykorzystaniem analogii w metafizyce, teodycei i filozofii religii.

Stowarzyszenia:

Polskie Towarzystwo Etyczne
Polskie Towarzystwo Filozoficzne
Polskie Towarzystwo Teologiczne

Publikacje

Jest autorem 54 prac naukowych z filozofii m.in:

Różne oblicza dobra, w: Etyka i dobro, red. D. Porbucka, Kraków 2015, s.133-142.

O przypadku niezawodnego rozumowania przez analogię, w: Episteme – o poznaniu filozoficznym i naukowym, red. K. Bałękowski, P. Wiatr, Lublin 2016, s.145-163.

Formy rozumowania przez analogię w metafizyce klasycznej w: Prawda i byt – między filozofią i nauką, red. K. Bałękowski, P. Wiatr, Lublin 2016, s.52-70.

Rekonstrukcja uniwersalnego pojęcia analogii w filozofii św. Tomasza, „Humanities and Social Sciences” 2016/3, s.157-169.

Sens bytu ludzkiego w antropologii integralnej Mieczysława Alberta Krąpca, „Sensus Historiae” 32/2018/3, s. 123-134.

Koncepcje bytu i osoby w filozofii klasycznej, w: Człowiek – podmiot – osoba. Eseje z filozofii człowieka, red. P. Paczkowski, Rzeszów 2019, s. 86-102.

W poszukiwaniu realistycznego pojęcia osoby, „Principia”, 67/2020.

E-mail: asoltys@prz.edu.pl


orcid.org/0000-0002-1321-9082

Prowadzone przedmioty: