Ks. Andrzej Widak, ur. 1969, mgr teologii, dr muzykologii. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu w latach 1988-1994, studia muzykologiczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w latach 1995-2000. W 2006 roku ukończył studia chórmistrzowskie, a w roku 2008 roku studia z emisji głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Doktoryzował się w 2008 roku na podstawie pracy Zabytkowe organy w obiektach sakralnych diecezji rzeszowskiej. Studium historyczno- instrumentoznawcze, napisanej w Katedrze Instrumentologii IM KUL pod kierunkiem Ks. prof. dra hab. Jana Chwałka.

Od 2000 roku jest wykładowcą muzyki kościelnej, emisji głosu i dyrygentem chóru w Wyższym Seminarium Duchownym, a od roku 2022 Instytutu Wyższych Studiów Teologicznych w Rzeszowie. Jest dyrektorem i wykładowcą Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Rzeszowie. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół historii budownictwa organowego i muzyki w liturgii.

Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych

Publikacje

2005
„Jaka pieśń na uwielbienie po Komunii świętej? Zwiastowanie R.14 (2005)

2007
„W trosce o organy” „Zwiastowanie” R.16 (2007)

2009
Kontrafaktura w muzyce liturgicznej – szansa czy zagrożenie?” Zwiastowanie R.18 (2009)

2010
XVIII – wieczne organy w kościołach diecezji rzeszowskiej [w:] Artificium Ars Scientia. Księga Jubileuszowa w 80. rocznicę urodzin Ks. Profesora Jana Chwałka, red. M. Szymanowicz, Katedra Instrumentologii Instytutu Muzykologii KUL, Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, Lublin 2010, s. 315-332 [fot. 10].

2012
Zabytkowe organy w kościołach dekanatu Sokołów Małopolski diecezji rzeszowskiej [w:] Studia Organologica, T. IV, red. M. Szymanowicz, Katedra Instrumentologii Instytutu Muzykologii KUL, Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, Lublin 2012, s.165-196 [fot.8].

2013
Sprawozdanie z V Seminarium Organowego, Rzeszów 20 kwietnia 2013 [w:] Resovia Sacra, R. 18-20 (2011-2013), red. J. Mastej [i in.], Studia Teologiczno-filozoficzne diecezji rzeszowskiej, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów 2013, s. 419-421.

2014
Z historii organów w zabytkowym kościele w Lutczy [w:] Rocznik niebylecki, T.II, red. A. Chuchla, Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, Niebylec 2014, s. 173-176.

Zabytkowe organy w kościołach dekanatów Kolbuszowa Wschód i Kolbuszowa Zachód diecezji rzeszowskiej, [w:] Rocznik kolbuszowski, T. XIV, red. Ks. S. Zych [i in.], Regionalne Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej, Zakład Poligraficzny Z. Gajek, Kolbuszowa 2014, s. 151 – 172.

2015
Organy w kościołach dekanatu raniżowskiego diecezji sandomierskiej (studium historyczno-instrumentoznawcze) [w:] Rocznik kolbuszowski, T. XV, red. Ks. S. Zych [i in.], Regionalne Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej, Zakład Poligraficzny Z. Gajek, Kolbuszowa 2015, s.137-164 [il. 8].

Zabytkowe organy w Bliziance [w:] Rocznik niebylecki, T.III, red. A. Chuchla, Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, Niebylec 2015, s.120-130.

Zabytkowe organy w kościołach Rzeszowa (studium historyczno-instrumentoznawcze) [w:] Resovia Sacra, R. 22 (2015), red. J. Mastej [i in.], Studia Teologiczno-filozoficzne diecezji rzeszowskiej, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów 2015, s. 349-366.

Z działalności Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Rzeszowie 2014/2015 [w:] Resovia Sacra, R. 22 (2015), red. J. Mastej [i in.], Studia Teologiczno-filozoficzne diecezji rzeszowskiej, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów 2015, s. 403-406.

2016
Budowa organów w Brzezinach w 1936 roku w świetle dokumentów z Archiwum Parafialnego [w:] Studia Organologica, T. V, red. M. Szymanowicz, Katedra Instrumentologii Instytutu Muzykologii KUL, Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, Lublin 2016, s.145-162.

Indeks organów diecezji rzeszowskiej [w:] Studia Organologica, T.V, red. M. Szymanowicz, Katedra Instrumentologii Instytutu Muzykologii KUL, Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, Lublin 2016, s.283-312.

Jeszcze o zabytkowych organach w kościołach diecezji rzeszowskiej (studium historyczno-instrumentoznawcze) [w:] Resovia Sacra, R. 23 (2016), red. J. Mastej [i in.], Studia Teologiczno-filozoficzne diecezji rzeszowskiej, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej „Bonus Liber”, Rzeszów 2016, s.395-420, [fot.6].

Organy w kościołach dekanatu Rudnik nad Sanem diecezji sandomierskiej (studium historyczno-instrumentoznawcze) [w:] Rocznik kolbuszowski, T. XVI, red. Ks. S. Zych [i in.], Regionalne Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej, Zakład Poligraficzny Z. Gajek, Kolbuszowa 2016, 173-199 [il.5].

Sprawozdanie z działalności Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Rzeszowie w roku szkolnym 2015/2016 [w:] Resovia Sacra, R. 23 (2016), red. J. Mastej [i in.], Studia Teologiczno-filozoficzne diecezji rzeszowskiej, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów 2016, s. 469-471.

Sprawozdanie z VI Seminarium Organowego, Rzeszów [w:] Resovia Sacra, R. 23 (2016), red. J. Mastej [i in.], Studia Teologiczno-filozoficzne diecezji rzeszowskiej, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów 2016, s. 473-475.

2017
Organy w dekanacie Gorzyce diecezji sandomierskiej (studium historyczno-instrumentoznawcze) [w:] Rocznik kolbuszowski, T. XVII, red. Ks. S. Zych [i in.], Regionalne Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej, Zakład Poligraficzny Z. Gajek, Kolbuszowa 2017, 139-170 [il.5].

Sprawozdanie z VII Seminarium Organowego, Rzeszów 26.11.2016 [w:] Resovia Sacra, R. 24 (2017), red. J. Mastej [i in.], Studia Teologiczno-filozoficzne diecezji rzeszowskiej, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów 2017, s. 607-609.

Sprawozdanie z działalności Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Rzeszowie w roku szkolnym 2016/2017 [w:] Resovia Sacra, R. 24 (2017), red. J. Mastej [i in.], Studia Teologiczno-filozoficzne diecezji rzeszowskiej, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów 2017, s. 611-613.

Recenzja wydawnicza: K. Haptaś, Organy i organiści Parafii pw. św. Marka Ewangelisty w Rzochowie, Mielec 2017.

2018
Informacje o organach w inwentarzach diecezji przemyskiej sporządzonych na podstawie instrukcji z 1933 roku [w:] Roczniki Teologiczne, T.LXV, Lublin 2018, s.165-182.

Organy Józefa Cynara w kościołach diecezji rzeszowskiej [w:] Organy Wrocławia. Budownictwo i funkcja w aspektach historii i wyzwań współczesności, red. B. Tabisz, J. Lubocki, Fundacja Opus Organi, Wrocław 2018, s. 357-378 [il.7].

Organy w kościołach dekanatu Ulanów diecezji sandomierskiej (studium historyczno-instrumentoznawcze) [w:] Rocznik kolbuszowski, T. XVIII, red. Ks. S. Zych [i in.], Regionalne Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej, Zakład Poligraficzny Z. Gajek, Kolbuszowa 2018, 167-199 [il.7].

Wiadomości o organach w „Kurendzie” diecezji przemyskiej (1841 -1900) [w:] Studia Organologica, T.VI, red. M. Szymanowicz, Katedra Instrumentologii Instytutu Muzykologii KUL, Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, Lublin 2018, s.307-334.

2019
Organy w kościołach dekanatu Pysznica diecezji sandomierskiej (studium historyczno-instrumentoznawcze) Rocznik kolbuszowski, T. XIX, red. Ks. S. Zych [i in.], Regionalne Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej, Zakład Poligraficzny Z. Gajek, Kolbuszowa 2019, 121-141 [il.4].

2020
Sprawozdanie z działalności Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Rzeszowie w roku szkolnym 2019/2020 [w:] Resovia Sacra, R. 27 (2020), red. S. Zych [i in.], Studia Teologiczno-filozoficzne diecezji rzeszowskiej, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów 2020, s. 449-450.

2021
Główni przedstawiciele budownictwa organowego w Stanach Zjednoczonych w latach 1815-1860 [w:] Roczniki Humanistyczne, LXIX, Lublin 2021, z. 12.

2022
Rekwizycje piszczałek „dla celów wojennych” w diecezji przemyskiej w 1917 roku [w:] Liturgia Sacra, Tom 60 nr 2, Opole 2022, s.249-269.