Ur. 1971 w Piekarach Śląskich; prezbiter Archidiecezji katowickiej, teolog. Wykształcenie średnie techniczne (elektronika-informatyka) zwieńczone maturą w 1991. W latach 1991-1995 studia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach kontynuowane w latach 1995-1999 na Papieskim Wydziale Teologicznym w Lugano (Szwajcaria) i zakończone licencjatem kanonicznym (L’esperienza mistica come locus theologicus. Status quaestionis). W latach 2000-2004 studia doktoranckie na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie zakończone obroną rozprawy Communicatio idiomatum. Lo scambio delle proprietà. Storia, status quaestionis e prospettive (2004).

W latach 2004-2012 adiunkt i kierownik Pracowni Komputerowej w Zakładzie Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. W latach 2008-2012 prodziekan ds. nauki tegoż Wydziału. W latach 2007-2011 redaktor prowadzący czasopisma „Teologia w Polsce”. W latach 2012-2016 sekretarz II Synodu Archidiecezji Katowickiej. W latach 2016-2023 dyrektor Ośrodka Formacji Diakonów Stałych Archidiecezji Katowickiej. Od lutego 2017 ponownie adiunkt Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego (urlop 2020-23). W latach 2019-2023 proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbe w Tychach, Od września 2023 odpowiedzialny za formację stałą prezbiterów archidiecezji katowickiej.

Główne zainteresowania badawcze: chrystologia, a zwłaszcza problemy współczesnych reinterpretacji klasycznej chrystologii dogmatycznej; eklezjologia, historia teologii (metody teologicznej); kwestia związku teologii z doświadczeniem.

Członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków, Laboratorium Więzi. Felietonista miesięcznika „W drodze” (od 2013).

Telefon: www.strzelczyk.edu.pl

orcid.org/0000-0001-8218-0508