Prezbiter diecezji rzeszowskiej; rok święceń 2001, magisterium z teologii 2001, doktorat z patrologii 2011, doktorat z filologii klasycznej 2014, zajęcia w WSD Rzeszów od 2015.

Stowarzyszenia

Sekcja Patrystyczna przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski
Association Internationale d’Études Patristiques
Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej.

Publikacje

Dzieje parafii Wielopole Skrzyńskie do 1945 roku, Wyd. Regis, Ropczyce 2021

Prowadzone przedmioty: