Urodzony 9 października 1967 r. w Jaśle.
W 1992 r. uzyskał tytuł zawodowy magistra teologii na KUL.
Od 11 czerwca 1992 r. prezbiter diecezji rzeszowskiej.
W roku 1994 rozpoczął studia specjalistyczne z teologii fundamentalnej na KUL.
17 maja 1999 r. uzyskał stopień naukowy doktora teologii w zakresie teologii fundamentalnej.
W roku 1998 został zatrudniony w Katedrze Chrystologii Fundamentalnej w Instytucie Teologii Fundamentalnej KUL jako asystent, a od 2001 r. jako adiunkt.
Od 2007 r. wykłada w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie.
Stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych uzyskał 9 grudnia 2009 r.
W latach 2010-2014 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.
Od 1 października 2010 r. jest kierownikiem Katedry Chrystologii Fundamentalnej KUL (od 11 czerwca 2014 r. jest to Katedra Chrystologii i Eklezjologii Fundamentalnej KUL). Od 15 lutego 2016 r. zatrudniony na stanowisku prof. KUL.
Od 1 września 2016 r. do 30 sierpnia 2019 r. był dyrektorem Instytutu Teologii Fundamentalnej KUL. Aktualnie – po zmianie nazwy tej jednostki – jest kierownikiem Sekcji Teologii Fundamentalnej KUL.

Przynależność do stowarzyszeń:

Lubelskie Towarzystwo Naukowe
Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce
Towarzystwo Naukowe KUL