Ur. w 1976 r., prezbiter diecezji rzeszowskiej (od 2002 r.). Uzyskane dyplomy: mgr teologii (2002), mgr muzykologii (2009), mgr filologii klasycznej (2012), dr muzykologii (2013). Obecnie wykładowca w Instytucie Wyższych Studiów Teologicznych oraz w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Rzeszowie. (od 2013 r.) Zainteresowania naukowe: teoria i historia muzyki antyku i wczesnego średniowiecza.

Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych (prezes)

Publikacje

Kasjodor, Institutiones musicae. Zasady muzyki, z języka łacińskiego przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył oraz słownik sporządził L. Dyka, Rzeszów 2015. [209 ss.]
Gaudencjusz, Introductio harmonica. Wprowadzenie do harmoniki, z języka greckiego przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył oraz słownik sporządził L. Dyka, Rzeszów 2022. [314 ss.]
L. Dyka, K. Łazar, M. Marczak, Datowanie i określanie proweniencji polskich rękopisów liturgicznych w oparciu o repertuar muzyczny, Additamenta Musicologica Lublinensia 3(2007), s. 169-228.
L. Dyka, Z historii organum. Nauczanie anonimowego traktatu Ars organi, Ottoboni lat. 3025, Additamenta Musicologica Lublinensia 4(2008), s. 55-104.
L. Dyka, G. Zamoyski, Nieznany pergamin ze zbiorów Archiwum Państwowego w Rzeszowie, Prace Historyczno-Archiwalne, 21(2009), s. 207-218.
L. Dyka, Organy w traktatach muzycznych antyku i wczesnego średniowiecza, Musica Ecclesiastica, 11(2016), s. 11-31.
L. Dyka, Motyw uwielbienia Stwórcy w muzycznych traktatach antyku i średniowiecza, w: Stań się! Święto Boga Ojca Stworzyciela, Kraków 2016, s. 267-282.
L. Dyka, Mensura instrumenti organici – czyli jak strojono organy w X w.?, Musica Ecclesiastica, 12(2017), s. 37-53.
L. Dyka, Po co jest muzyka?, Anamnesis, Biuletyn Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, 91(2017), s. 58-66.
L. Dyka, Kompozytor współczesnej muzyki liturgicznej a dokumenty Kościoła, w: Sacrum i element narodowy w muzyce Wojciecha Kilara (red. J. Skorek-Münch), Rzeszów 2017, s. 13-22.
L. Dyka, Cechy duchowości Wojciecha Kilara i ich wpływ na twórczość kompozytorską, w: Sacrum i element narodowy w muzyce Wojciecha Kilara (red. J. Skorek-Münch), Rzeszów 2017, s. 57-61.
L. Dyka, Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej – w trosce o świętość służby Bożej, Homo Dei 3(2018), s. 24-32.
L. Dyka, Smutek w muzyce, Głos Karmelu, 6(84) 2018, s. 18-19.
L. Dyka, Władysław Cyrbes – zapomniany kompozytor z Zaborowa, Musica Ecclesiastica, 14(2019), s. 11-17.
L. Dyka, Pośpiech wrogiem ducha liturgii, Homo Dei 3-4(2020), s. 200-210.
L. Dyka, Muzyka liturgiczna w rytmie roku kościelnego, „Viriditas Musicae”, t. II, M. Duźniak, W. Hudek (red.), Katowice 2020, s. 23-33.
Zasady muzyki Wielkiego Aureliusza Kasjodora, L. Dyka (wstęp, opracowanie i przekład), w: Kasjodor, Pisma wybrane, Kęty 2022, s. 281-299.

E-mail: lucjandyka@wp.pl


orcid.org/0000-0003-0082-0394

Prowadzone przedmioty: