kapłan diecezji rzeszowskiej, doktor teologii w zakresie katechetyki, wykładowca WSD w Rzeszowie, Dyrektor Ośrodka Edukacji Nauczycieli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, delegat biskupa ds. bierzmowania, wizytator diecezjalny, odpowiedzialny za dydaktykę na Podyplomowych Studiach Teologiczno-Katechetycznych.

Publikacje

Informatora Katechetyczny 2019/20. Rzeszów 2019.

E-mail: winiarm@poczta.onet.pl

Prowadzone przedmioty: