Ur. w 1979, pochodzi z Gorlic, ksiądz diecezji rzeszowskiej. W 2007 r. podjął studia na kierunku historia sztuki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uwieńczone obroną doktoratu w 2019 r. Od 2015 r. pełni funkcję Diecezjalnego Konserwatora Zabytków, a od 2016 jest Dyrektorem Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie. Interesuje się szeroko pojętą kulturą, zwłaszcza sztuką, filmem i literaturą.

Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Historyków Sztuki

Publikacje

 1. Katecheza w obrazie, w: „Zwiastowanie. Pismo Diecezji Rzeszowskiej”, R 22 (2013) Nr 4, s. 205-209.
 2. Niebiańska jedność, w: „Nowe Miasto”, nr 1 (114) rok XX, styczeń-luty 2013, s. 26-27.
 3. Jedność życia i śmierci, w: „Nowe Miasto”, nr 2 (115) rok XX, marzec-kwiecień 2013, s. 10-11.
 4. Boży odpoczynek, w: „Nowe Miasto”, nr 4 (116) rok XX, lipiec-sierpień 2013, s. 26-27.
 5. Miłość wcielona, w: „Nowe Miasto”, nr 6 (118) rok XX, listopad-grudzień 2013, s. 26-27.
 6. W poszukiwaniu własnego głosu. O debiutanckiej powieści Virginii Woolf, w: „eleWator. Kwartalnik literacko-kulturalny”, nr 8 (2/2014), s. 24-29.
 7. Śmierć w buduarze, w: „Amplitudy. Kwartalnik osób i opinii”, nr 1/2014, s. 98.
 8. Obraz Maryi Niepokalanej w kolegiacie pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej, w: „Rocznik Kolbuszowski”, nr 14/2014, s. 7-15.
 9. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Pomiędzy wiarą a sztuką – sztuka i kicz w przestrzeni sakralnej”, w: „Roczniki Humanistyczne”, t. LXII (2014), z. 4, s. 199-203.
 10. Brama niebieska, w: „Nowe Miasto”, nr 2 (121) rok XXI, marzec-kwiecień 2014, s. 26-27.
 11. Bliskość Boga, w: „Nowe Miasto”, nr 6 (125) rok XXI, listopad-grudzień 2014, s. 26-27.
 12. Długa droga do wernisażu. Organizacja wystaw muzealnych jako istotny składnik zajęć praktycznych studentów historii sztuki KUL w latach 2006-2009, w: Historia sztuki między teorią a praktyką, red. B. Skrzydlewska, A. Frejlich, Warszawa 2016, s. 13-15.
 13. Scena Chrztu w Jordanie w sztukach plastycznych, w: „Znak Łaski”, nr 1 (78), marzec-czerwiec 2016, s. 14-15.
 14. „Kościół farny w Strzyżowie” – omówienie publikacji, w: „Strzyżowski Rocznik Muzealny”, t. III (2017), s. 305-307.
 15. Wizerunki Matki Boskiej Fatimskiej, w: „Znak Łaski”, nr 1 (81), marzec-maj 2017, s. 21-22.
 16. Ecce Homo, w: „Znak Łaski”, nr 2 (82), czerwiec-wrzesień 2017, s. 14-15.
 17. Memorare novissima tua, w: „Fraza” nr 4 (106) 2019, s. 277-279.
 18. List bólu i tęsknoty. Wystawa „Pamięć i ślad” w Muzeum Diecezjalnym w Rzeszowie, w: „Warstwy. Rocznik Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Nr 3/2019, s. 208-210.
 19. Św. Kazimierz / St. Casimir, w: Geniusz baroku. Szymon Czechowicz (1689–1775) / Genius of the Baroque. Szymon Czechowicz (1689–1775), red. A. Betlej, T. Zaucha, Kraków 2020, s. 652.
 20. Kicz niejedno ma imię (wywiad przeprowadzony przez J. Kwiatkowskiego), w: „La Salette”, nr 2 (393) 2021, s. 4-8.
 21. Wstęp, w: Kościoły Diecezji Rzeszowskiej w jubileuszu 30-lecia jej powstania, t. 1-4, Bydgoszcz 2022.
 22. Rys historyczny, w: Kościół w Gogołowie pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Krosno 2022, s. 7-12.
 23. Zbigniew Cebula – Malarstwo, w: „Głos plastyków” nr 2/2022 (14), s. 52-53.
 24. Antoni Nikiel. Spotkanie – katalog wystawy, Gorlice 2023, s. 2.
 25. Ryszard Ryba (1935-2022) – wspomnienie / In memory of Ryszard Ryba (1935-2022), w: „Sacrum et Decorum”, R. 15 (2023), s. 151-169.
E-mail: batory.pawel@gmail.com