Ks. Tomasz Bąk urodził się w 1979 r. w Krakowie. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie w 2004 r. przyjął święcenia kapłańskie. Przez rok pracował jako wikariusz w parafii p. w. św. Stanisława w Jaśle. Od roku 2005 rozpoczął studia w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, które uwieńczył uzyskaniem licencjatu nauk biblijnych w roku 2009, a następnie (w 2011 r.) licencjatu nauk orientalnych. Trzy lata później obronił tytuł doktora nauk orientalnych, uzyskany na Wydziale Orientalnym Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie. Od roku 2014 pracuje w Instytucie Nauk Biblijnych KUL na stanowisku adiunkta w Katedrze Filologii Biblijnej i Literatury Międzytestamentalnej. Jego pozabiblijny obszar zainteresowań to głównie filologia i literatura języka koptyjskiego, a także pismo hieroglificzne.

Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Biblistyki Verbum Sacrum

Publikacje:

Proto-Isaiah in the Sahidic Dialect of the Coptic Language. Critical Edition Based on the Coptic Manuscript sa 52 (M 568) and Other Witnesses (Patrologia Orientalis 251 (57.3); Turnhout/Belgique: Brepols 2020) 343-660. Liczba stron: 318. ISBN 978-2-503-59444-6.