Dominikanin, historyk, mediewista, dyrektor Dominikańskiego Instytutu Historycznego, nauczyciel akademicki, autor licznych artykułów i książek. Studia teologiczne ukończył na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, a w 2009 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego obronił doktorat. Jest wicedyrektorem Instytutu Historii i kierownikiem Katedry Historii Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Pracuje również jako sekretarz naukowy Międzynarodowej Komisji Historii i Studiów nad Chrześcijaństwem przy Polskiej Akademii Umiejętności. Jest członkiem komisji historycznej krakowskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w historii średniowiecza, szczególnie w tematach związanych z herezjami, ówczesnymi nowymi ruchami religijnymi, inkwizycją, papiestwem i dominikanami. Jego zainteresowania naukowe obejmują także paleografię i epigrafikę łacińską. Napisał trzy monografie naukowe oraz kilkadziesiąt artykułów. Trzykrotny laureat konkursu „Studiów Źródłoznawczych” im. prof. Stefana Kuczyńskiego dla najlepszych polskich książek z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz książkowych edycji źródłowych z zakresu średniowiecza i okresu nowożytnego do końca XVIII w. W październiku 2019 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Brązowym Krzyżem Zasługi. Rok później otrzymał Laur Studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w kategorii Naukowiec Roku.

Prowadzone przedmioty: